Skip navigation

Vejledning og klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, der giver information og gode råd til forbrugere på tværs af myndigheder og andre offentlige instanser.

Udover at stå bag forbrug.dk, sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række instanser:

  • Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Hos forbrugerombudsmanden.dk kan du henvende dig omkring virksomheders markedsføring.

  • Forbruger Europa hjælper dig ved køb over grænserne i EU og er en del af et europæisk netværk af forbrugercentre. Du skal henvende dig hos forbrugereuropa.dk, hvis det drejer sig om køb af varer eller ydelser over grænserne i EU.

  • Energiankenævnet er et privat klagenævn, der behandler klager over køb og levering af energiydelser. På energianke.dk finder du gode råd og vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du har et problem med dit energiselskab.

  • Stormrådet er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, stormfald og oversvømmelser fra søer og vandløb. Du kan klage til stormraadet.dk over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet flyttede pr. 1. januar 2017 til Nævnenes Hus i Viborg som en del af de statslige udflytninger.

DEN OFFENTLIGE FORBRUGERPORTAL

Forbrug.dk logo

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forbrug.dk, som er samlingspunkt for den offentlige forbrugerinformation.

På forbrug.dk kan forbrugere og erhvervsdrivende få råd og vejledning om forbrugerrettigheder, læse praksis fra Forbrugerklagenævnet og finde vej til at indgive en klage.

> Strategi for forbrugerinformation (pdf)

Nævnenes Hus

Klager over køb

Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet ligger i Nævnenes Hus og behandler klager over forbrugerkøb af varer og tjenesteydelser. 

Liste over klageorganer

Nævnenes Hus fører overordnet tilsyn med de godkendte private ankenævn. Der kan du også finde en oversigt over godkendte private ankenævn og andre klagemuligheder for forbrugere.