Vejledning og klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver råd og vejledning til forbrugere og erhvervsdrivende om forbrugerretlige forhold via forbrug.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen driver den offentlige forbrugerportal forbrug.dk

Forbrugerhotlinen og Center for Klageløsning er pr. 1. januar 2017 flyttet til Nævnenes Hus i Viborg som en del af de statslige udflytninger.

Forbrugerhotlinen er lukket. I stedet kan du hente gode råd om dine forbrugerrettigheder på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Forbrug.dk

DEN OFFENTLIGE FORBRUGERPORTAL

På forbrug.dk kan forbrugere og erhvervsdrivende få råd og vejledning om forbrugerrettigheder, læse praksis fra Forbrugerklagenævnet og indgive klage til Center for Klageløsning.