Analyser af vandsektoren

I Forsyningssekretariatet arbejder vi løbende på analyser om regulering af vandsektoren. Her finder du en oversigt over analyserne.

Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren, juli 2018

Den første artikel om aftalebaseret regulering giver, med baggrund i erfaringer fra ind- og udland, en introduktion til reguleringsformen. I artiklen opstilles en række temaspørgsmål, der skal belyses nærmere, inden aftalebaseret regulering eventuelt indføres. Der tages udgangspunkt i forsyningssektoren som helhed. Sammen med artiklen offentliggøres også en for-analyse udarbejdet af Konveks for Forsyningssekretariatet.

Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren (pdf)

Aftalebaseret regulering – analyse af Konveks (pdf)

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren, december 2015

Analysen viser udviklingen i prislofterne fra 2011 til 2016, giver et overblik over effektiviseringskravene samt udviklingen i ”luften” hos selskaberne.

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren 2015 (pdf)

Baggrundsmateriale:

Data for prislofterne 2011-2016 (xls)

Priser for drikkevand og afledning af spildevand for 2014

Priser for drikkevand og afledning af spildevand 2014 (pdf)

Oversigt over takster for drikke- og spildevandsselskaber (xls)

Prisforskelle fordelt på kommuner (xls)

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Rapporten viser udviklingen i prislofterne siden 2011. Du kan læse om effektiviseringskravene til selskaberne og udviklingen i forbrugertaksterne. Udsendt maj 2014.

Rapport - Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014 (pdf)

Baggrundsmateriale:

Prisloft 2012-2014 (pdf)

Takster 2013 (xls)

Overblik over prislofter 2012

Her kan du se en samlet statistik over de forskellige elementer, som indgik i prislofterne for 2012. Indeholder bilag om effektiviseringer i vandsektoren. Udsendt december 2011.

Overblik over prislofter 2012 (pdf) 

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2011 (pdf)

Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne

Her kan du finde en gennemgang af værdien af selskabernes anlægsaktiver og en gennemgang af det samlede ledningsnet. Udsendt februar 2011.

Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne (pdf)