Analyser af vandsektoren

I Forsyningssekretariatet arbejder vi løbende på analyser om regulering af vandsektoren. Her finder du en oversigt over analyserne.

Aftalebaseret regulering

Den første artikel om aftalebaseret regulering giver, med baggrund i erfaringer fra ind- og udland, en introduktion til reguleringsformen. I artiklen opstilles en række temaspørgsmål, der skal belyses nærmere, inden aftalebaseret regulering eventuelt indføres. Der tages udgangspunkt i forsyningssektoren som helhed. Sammen med artiklen offentliggøres også en for-analyse udarbejdet af Konveks for Forsyningssekretariatet.

Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren

Aftalebaseret regulering – analyse af Konveks