Skip navigation

Analyser af vandsektoren

I Forsyningssekretariatet arbejder vi løbende på analyser om regulering af vandsektoren. Vi samler alle analyser her på siden.

Det første arbejdspapir om aftalebaseret regulering (juli 2018) giver, med baggrund i erfaringer fra ind- og udland, en introduktion til reguleringsformen. I artiklen opstilles en række temaspørgsmål, der skal belyses nærmere, inden aftalebaseret regulering eventuelt indføres. Der tages udgangspunkt i forsyningssektoren som helhed. Sammen med artiklen offentliggøres også en for-analyse udarbejdet af Konveks for Forsyningssekretariatet

Det andet arbejdspapir om aftalebaseret regulering (maj 2019) beskriver erfaringer med og udfordringer ved at inddrage forbrugerne mere aktivt i reguleringen og i de beslutninger, som træffes i danske forsyningsvirksomheder, der har monopolkarakter. Spørgsmålet er, om aftalebaseret regulering kan udgøre rammen om en mere aktiv forbrugerinddragelse i forsyningssektoren, og hvad der i så fald bør overvejes i denne forbindelse.

 

 

Her kan du finde en gennemgang af værdien af selskabernes anlægsaktiver og en gennemgang af det samlede ledningsnet. Udsendt februar 2011.

Pris- og produktivitetsudvikling til brug for de økonomiske rammer

Udvikling i prislofterne i vandsektoren 2015

Analysen viser udviklingen i prislofterne fra 2011 til 2016, giver et overblik over effektiviseringskravene samt udviklingen i ”luften” hos selskaberne.

Rapporten viser udviklingen i prislofterne siden 2011. Du kan læse om effektiviseringskravene til selskaberne og udviklingen i forbrugertaksterne. Udsendt maj 2014.

Overblik over prislofter 2012

Her kan du se en samlet statistik over de forskellige elementer, som indgik i prislofterne for 2012. Indeholder bilag om effektiviseringer i vandsektoren. Udsendt december 2011.

 

.

Gå til VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking.

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.