Skip navigation

SE's køb af Boxer

17/02275

27. september 2017

Konkurrencerådet har godkendt fusionen mellem SE og Boxer, der begge distribuerer tv-kanaler. SE, der ejer Stofa, har afgivet tilsagn, der blandt andet forpligter SE til at bevare Boxers udvalg af og priser på frit valg-kanaler frem til 2020.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger:

”Når nogle af de største udbydere på markedet slår sig sammen, aftager konkurrencepresset. Det kan betyde højere priser, forringelser i udvalg eller mindre innovation. Fusionskontrollen skal sikre, at den effektive konkurrence ikke hæmmes betydeligt.”

”Med Konkurrencerådets indgreb i fusionen sikrer vi blandt andet, at Boxer-kunder beholder muligheden for frit valg af tv-kanaler, indtil Boxers sendetilladelse udløber i 2020. Samtidig sikrer vi, at kunderne er beskyttet mod de prisstigninger på Boxers frit valg-produkter, som fusionen ellers kunne føre til.”

Konkurrencerådet har i dag godkendt, at SE overtager Boxer, efter at SE har afgivet bindende tilsagn.

Tilsagnene indebærer, at SE frem til 2020 har pligt til at bevare de frit valg-produkter, som Boxer tilbyder i dag. SE forpligter sig desuden til ikke at hæve priserne på Boxers frit valg-produkter med mere end stigningen i forbrugerprisindekset frem til 2020. Endelig betyder tilsagnene, at SE ikke må forlange, at forbrugerne også skal købe SE’s bredbåndsprodukter for at kunne købe Boxers tv-produkter.

Fusionen vurderes ikke at påvirke konkurrencen på tv-markedet efter udløbet af Boxers sendetilladelse i april 2020. Tilsagnene gælder derfor frem til udløbet i 2020. I foråret 2018 udbydes en ny sendetilladelse, der gælder for perioden 4. april 2020 – 30. juni 2030.

Konkurrencerådet har vurderet, at fusionen uden tilsagn ville øge risikoen for, at SE efter overtagelsen ville afskaffe Boxers frit valg-produkter eller hæve priserne på dem. Det ville hæmme konkurrencen om distribution af tv-kanaler betydeligt til skade for forbrugerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som led i behandlingen af fusionen lavet en større markedsundersøgelse, der blandt andet omfatter forbrugere, konkurrenter og leverandører.

SE er et sydjysk andelsselskab, der blandt andet ejer Stofa, mens Boxer ejes af den svenske stat gennem koncernen Teracom Group AB. Både Stofa og Boxer er aktive på markederne for indkøb af tv-kanaler, distribution af tv-kanaler og salg af bredbånd til danske forbrugere.

Udover Konkurrencerådets godkendelse af fusionen skal Radio- og tv-nævnet også godkende salget af Boxer til SE.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Faktaboks: Dansk fusionskontrol
  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.