Afgørelse

Nummer
MTF-17/02234

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj Invest Equity 5 K/S’ erhvervelse af enekontrol med TDCH A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og TDCH A/S.