Karteller

Kontrolundersøgelser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gennemføre kontrolundersøgelser hos virksomheder for at undersøge, om der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne.

En kontrolundersøgelse forudsætter, at styrelsens direktør eller vicedirektør forud for kontrolundersøgelsen har truffet beslutning herom, ligesom styrelsen også skal indhente en særskilt retskendelse til kontrolundersøgelsen i fx det private hjem. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har rimelig grund til at mistænke, at oplysninger, som vedrører undersøgelsen og er relevante herfor, opbevares i andre lokaler, på andre grunde eller i andre transportmidler, herunder private hjem tilhørende fx direktører, ledere og andre ansatte, kan styrelsen også foretage uanmeldt kontrolundersøgelse der. Derudover kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretage kontrolundersøgelser for at yde bistand til Europa-Kommissionen og andre konkurrencemyndigheder i EU.

Virksomheden har i medfør af konkurrencelovens § 18, stk. 1, pligt til at lade styrelsen foretage kontrolundersøgelsen. Virksomheden orienteres som oftest ikke forud for undersøgelsen for at undgå, at mulige beviser bortskaffes.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Under en kontrolundersøgelse gennemgår styrelsens medarbejdere udvalgte kontorer, arkiver, elektroniske medier og netværk m.v. Styrelsen tager en kopi af det fysiske og elektroniske materiale, som kan have relevans for undersøgelsen. Virksomheden har ret til på ethvert tidspunkt under kontrolundersøgelsen at rådføre sig med og tilkalde en advokat eller en juridisk rådgiver. Når styrelsen har afsluttet kontrolundersøgelsen, har styrelsen 40 hverdage til at gennemgå de kopierede data.

Podcast

Kontrolundersøgelser i praksis

Hør, hvorfor og hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert år gennemfører en række kontrolundersøgelser som et led i arbejdet med at få virksomhederne til at overholde konkurrenceloven. I podcasten bliver det også gennemgået, hvordan en kontrolundersøgelse kan forløbe.

Lyt til podcast om kontrolundersøgelser