Skip navigation

Vi arbejder for vækst og høj forbrugervelfærd

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder, som kan stimulere vækst og innovation til gavn for hele det danske samfund.

Blandt andet håndhæver vi konkurrenceloven, fremmer konkurrencen om offentlige opgaver og bidrager til at udvikle forbrugerpolitikken. På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne vælger let og trygt de varer og ydelser, der er til størst gavn for dem.

> Se folder om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (pdf, 2020)

Desuden står vi for lovforbedrende arbejde om konkurrence-, udbuds- og forbrugerrettet regulering. Vi vejleder og informerer om reglerne og analyserer, hvordan de virker. Vi er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Stormrådet samt Ankenævnet på Energiområdet. For drikke- og spildevandsselskaber fastsætter vi økonomiske effektiviseringskrav, og vi huser Erhvervsministeriets HR-afdeling. 

Analyser af markedsforhold danner både grundlag for vores afgørelser og for anbefalinger til, hvordan et marked kan fungere bedre. Vi har særlig fokus på digitalisering og dens betydning for konkurrencen og for forbrugernes vilkår i øvrigt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet med cirka 300 medarbejdere.