Vi arbejder for vækst og høj forbrugervelfærd

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder, som kan stimulere vækst og innovation til gavn for hele det danske samfund.

Om os

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Blandt andet håndhæver vi konkurrenceloven, fremmer konkurrencen om offentlige opgaver og bidrager til at udvikle forbrugerpolitikken. På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne vælger let og trygt de varer og ydelser, der er til størst gavn for dem.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens folder, 2020
trapper

Styrelsens centre

Se mere om vores organisation og de områder, centrene arbejder med.
Se styrelsens centre