Økonomiske rammer

Love og bekendtgørelser

Forsyningssekretariatet er den statslige regulator af vandsektoren i Danmark. Vi træffer bindende afgørelser efter vandsektorloven om de regulerede vandselskabers indtægtsrammer. Her på siden kan du finde relevante love, bekendtgørelser og politiske aftaler.

INDBERETNING

VandData

Her foretager drikke- og spildevandsselskaberne indberetninger til økonomiske rammer og benchmarking. Du skal bruge fanen "MitID" og logge på med din medarbejdersignatur.

Gå til indberetningssiden for VandData
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder