Betalingsmarkedet

Regler

Reglerne i betalingsloven skal blandt andet sikre, at det ikke urimeligt dyrt at betale, og at vilkårene på betalingsmarkedet er gennemsigtige for både forbrugere og virksomheder. Vi fører tilsyn med en række bestemmelser inden for betalingsområdet, for eksempel reglerne for kortgebyrer, for virksomheders opkrævning af urimelige priser og avancer samt reglerne om betalingsinstitutters adgang til en betalingskonto. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter betalingsloven.

Bekendtgørelse om lov om betalinger
Gå til bekendtgørelse (nr. 2710 af 7. december 2021).

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love
Gå til bekendtgørelse (nr. 1374 af 13. december 2019).

Bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel
Gå til bekendtgørelse (nr. 1364 af 1. december 2017).

Bekendtgørelse om prismodeller for visse typer af betalingsinstrumenter i henhold til § 123, stk. 4 og stk. 5, i lov om betalinger
Gå til bekendtgørelse (nr. 2163 af 18. december 2020).