Betalingsmarkedet

Regler

Her kan du finde gældende regler om betalingskort.

Bekendtgørelse om lov om betalinger
Gå til bekendtgørelse (nr. 1024 af 3. oktober 2019).

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love
Gå til bekendtgørelse (nr. 1374 af 13. december 2019).

Bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel
Gå til bekendtgørelse (nr. 1364 af 1. december 2017).

Bekendtgørelse om prismodeller for visse typer af betalingsinstrumenter i henhold til § 123, stk. 4 og stk. 5, i lov om betalinger
Gå til bekendtgørelse (nr. 2163 af 18. december 2020).