Betalingsmarkedet

Regler

Her kan du finde gældende regler om betalingskort.

Bekendtgørelse om lov om betalinger
(nr. 1024 af 3. oktober 2019).
Gå til bekendtgørelse

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love
(nr. 1374 af 13. december 2019).
Gå til bekendtgørelse

Bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel
(nr. 1364 af 1. december 2017).
Gå til bekendtgørelse

Bekendtgørelse om prismodeller for visse typer af betalingsinstrumenter i henhold til § 123, stk. 4 og stk. 5, i lov om betalinger
(nr. 2163 af 18. december 2020).
Gå til bekendtgørelse