Afgørelse

Nummer
17/06958

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af SEASNVE Holding A/S’ og SYD ENERGI Holding A/S’ erhvervelse af fælleskontrol med Clever A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. august 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem SEAS NVE Holding A/S (”SEASNVE”) og SYD ENERGI Holding A/S (”SE”) på den ene side og Clever A/S på den anden, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.