Udbud

CPV-koder

I en udbudsbekendtgørelse skal ordregiveren angive en såkaldt CPV-kode. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave. Det gør det enkelt og entydigt for leverandørerne at finde og identificere de ydelser, ordregiveren udbyder.

CPV-koder omfattet af udbudslovens afsnit III (light-regimet)
Om CPV-koder

CPV står for Common Procurement Vocabulary. Det er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. Der findes en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave. Koderne bruges dels af ordregivende myndigheder i udbudsbekendtgørelsen, dels af virksomheder som ønsker at søge på udbud inden for deres forretningsområde.

Alle CPV-koderne, og deres tilhørende beskrivelser, kaldes for CPV-glossaret. De kan findes i CPV-forordningens bilag I.

Beskrivelserne i CPV-forordningen er ganske korte. Du kan derfor få brug for at få udfoldet, hvad beskrivelserne dækker over. Dette kan du gøre gennem forskellige fortolkningsbidrag, som EU-kommissionen har udgivet.

Se CPV-forordningen og øvrige fortolkningsbidrag på EU-Kommissionens side (simap.eu)

 

Hvilke regler skal opgaven udbydes efter?

Når du har fundet den CPV-kode, der er dækkende for dit indkøb, skal du finde ud af, efter hvilket regelsæt (udbudsdirektivet/udbudsloven, Forsvars- og sikkerhedsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet mv.) din opgave skal udbydes efter.

Er dit indkøb omfattet af udbudslovens anvendelsesområde, skal du kategorisere, om dit indkøb er en vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave. 

I udbudsdirektivets bilag II kan du se, hvilke koder der er kategoriseret som bygge- og anlægsopgaver, og i bilag XIV kan du se, hvilke koder der er omfattet af light-regimet (Sociale og andre specifikke tjenesteydelser). Derudover er der en række ydelser, der er undtaget udbudslovens anvendelsesområde i §§ 12-23.

Se udbudsdirektivet på EUR-Lex.eu  

Søg i CPV-koder omfattet af light-regimet her

Udbud

Vejledninger og guides

Her finder du Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger og guides om udbudsreglerne.

Regler og lovgivning

Tærskelværdier for udbud

Se de gældende tærskelværdier samt tidligere års tærskelværdier.

Gå til Tærskelværdier 2024 og 2025