Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Shipping Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Danish Stevedore A/S.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.