Forbrugerlove

Forbrugerjura

Forbrugerjura (tidligere Juridisk Årbog) er en oversigt og statistik over det juridiske arbejde, som Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet tidligere har udgivet løbende. Sidste udgave af Forbrugerjura udkom i 2008.

I Forbrugerjura findes beskrivelser af de lovændringer, som er blevet indført på forbrugerområdet i årets løb. Man kan læse om de principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerjura indeholder en statistik for alle de sager, som Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet har behandlet.

Forbrugerjura er bl.a. lavet som en vejledning til jurister, hvis arbejde ligger inden for forbrugerområdet, og som derfor skal holde sig ajour med de principielle sagsafgørelser og den generelle juridiske udvikling.

Den sidste årgang af Forbrugerjura er 2008.

Forbrugerjura 2008

Forbrugerjura 2007

Forbrugerjura 2006

Forbrugerjura 2005

Forbrugerjura 2004

Forbrugerjura 2003

Juridisk Praksis 2002 

Juridisk Årbog 2001

Juridisk Årbog 2000

Juridisk Årbog 1999

Juridisk Årbog 1998

Juridisk Årbog 1997

Juridisk Årbog 1996

Juridisk Årbog 1995

Juridisk Årbog 1993-1994

Juridisk Årbog 1992

Juridisk Årbog 1991