Velfungerende markeder er vejen til vækst og forbrugervelfærd.

Vi er en uafhængig konkurrencemyndighed

Vidste du?

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør en uafhængig myndighed, der blandt andet har til opgave at håndhæve konkurrenceloven og udarbejde analyser.
Om konkurrencesager