Velfungerende markeder er vejen til vækst og forbrugervelfærd

DSA-tilsyn

Digitale formidlingstjenester

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, at danske digitale formidlingstjenester overholder forordningen om digitale tjenester (DSA). Med de nye regler får tjenesterne en række nye pligter, der skal medvirke til at begrænse omfanget af ulovligt indhold online. Fx skal brugere kunne anmelde ulovligt indhold til tjenesten og kunne klage til tjenesten, hvis indholdet ikke fjernes. Hvis tjenesterne under det danske tilsyn ikke overholder kravene i DSA, kan DSA-tilsynet gribe ind.

Læs mere om DSA
Konkurrencerådet

Elbilister går glip af konkurrencegevinster

Markedet for opladning af elbiler er nyt og i hastig vækst. Men konkurrencen har det svært, og det koster elbilisterne dyrt. Det viser Konkurrencerådets analyse.

Læs pressemeddelelse og analyse