Skip navigation

Direktørerne for de nordiske konkurrencemyndigheder har skrevet et indlæg om vigtigheden af en stærk og uafhængig fusionskontrol.

Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Aktindsigt i konkurrencesager - kendelser 2018

28. juni 2019

De forvaltningsretlige regler og principper på konkurrenceområdet skal bl.a. medvirke til at sikre virksomhedernes retssikkerhed, og at styrelsen træffer de rigtige afgørelser.

I 2018 har Konkurrenceankenævnet afsagt fem kendelser vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål.

ØVRIGE NYHEDER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S

11. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. september 2019 en forenklet anmeldelse af en fusion vedrørende Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab erhvervelse af fælleskontrol med Abacus Medicine A/S.