Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Ændret konkurrencelov styrker håndhævelsen

22. februar 2018

Fra årsskiftet trådte en række ændringer at konkurrenceloven i kraft, som skal styrke rammerne for at håndhæve loven. Ændringerne beskrives nærmere i en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag.

OFFENTLIGGØRELSER

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførte aktiviteter i 2017 inden for betalingstjenester

19. februar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2017 haft fokus på at sikre forbrugerne valgfrihed, når de betaler med deres Visa/Dankort og håndhæve prislofter over de såkaldte interbankgebyrer.