Vi indsamler, analyserer og formidler viden om konkurrence- og forbrugerforhold i vores arbejde for at fremme velfungerende markeder.

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen

4. oktober 2017

Regler om pris- og ejerskabsforhold i tandlægeoverenskomsten svækker konkurrencen i branchen. Øget konkurrence kan give patienterne billigere og bedre tandlægeydelser samt offentlige besparelser.

OFFENTLIGGØRELSER

Varsling af fusion: Almindelig anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- & Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen

02. oktober 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til en anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Traktor- og Høstspecialisten A/S, Vindmask 2017 Holding A/S, Ringe Maskinforretning A/S, Røstofte Maskiner A/S og A. P. Jørgensen v/Ellen Jørgensen (herefter benævnt samlet ”Targetselskaberne”). Targetselskaberne driver alle virksomhed med detailsalg af landbrugsmaskiner, reservedele til landbrugsmaskiner samt de dertil knyttede reparationsydelser i Danmark.

 • Nyheder

  Forslag til ændring af konkurrenceloven

  04. oktober 2017

  Regeringen har stillet forslag om ændring af konkurrenceloven. Forslaget indeholder blandt andet en række ændringer, som har til formål at styrke håndhævelsen af konkurrenceloven.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om ændringer i DanAvl

  28. september 2017

  Brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer har justeret sin planlagte ændring af DanAvl, som er et avlssystem for svinegenetik. Justeringen fjerner de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse. Det er derfor besluttet at lukke sagen.