PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb

13. november 2017

Priserne på receptpligtig medicin, som sælges på danske apoteker, fastlægges på auktioner hver anden mandag. Denne analyse viser, at for receptpligtig medicin, hvor patentet er udløbet, udviser priserne i mange tilfælde et markant cyklisk mønster, hvor prisen stiger meget kraftigt for derefter kun langsomt at falde ned igen. I analysen vises, at de store spring i priserne oftere sker når konkurrencen svækkes, og at de kraftige prisstigninger i Danmark ikke genfindes i det svenske marked. Analysen peger på en række elementer ved designet af markedet, som potentielt kan forbedre konkurrencen og reducere risikoen for prisspring.

OFFENTLIGGØRELSER

Forenklet anmeldelse af Homair Vacances SAS’ overtagelse af DBF-Travel AG (Camping Vision) sammen med Sortsø Holding ApS

23. januar 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Homair Vacances SAS’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i DBF-Travel AG fra Sortsø Holding ApS. DBF Travel AG er før transaktionen ejet af Sortsø Holding ApS, Jost Jensen & Thomasen Holding A/S og Lyhne Jensen Holding og kontrolleret af Sortsø Holding ApS. DBF-Travel AG er registreret i Schweiz og omdøbes som led i transaktionen til Camping Vision. Som følge af transaktionen vil Camping Vision AG efter fusionen være underlagt fælles kontrol af Sortsø Holding ApS og Homair Vacances SAS.