Vi indsamler, analyserer og formidler viden om konkurrence- og forbrugerforhold i vores arbejde for at fremme velfungerende markeder.

Publikation: Velfungerende markeder

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

29. juni 2017

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen. Den nye lov er gjort mere overskuelig for både virksomheder og forbrugere og skønnes at reducere de administrative byrder for virksomhederne.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Shipping Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Danish Stevedore A/S.

21. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. juli 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S.