Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Ændret konkurrencelov styrker håndhævelsen

22. februar 2018

Fra årsskiftet trådte en række ændringer at konkurrenceloven i kraft, som skal styrke rammerne for at håndhæve loven. Ændringerne beskrives nærmere i en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S

23. marts 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. marts 2018 en almindelig anmeldelse af Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S.