Vi indsamler, analyserer og formidler viden om konkurrence- og forbrugerforhold i vores arbejde for at fremme velfungerende markeder.

Publikation: Velfungerende markeder

Prioritering og transparens

22. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering og sagsbehandlingstider på konkurrenceområdet. I artiklen offentliggøres mål og pejlemærker for behandlingen af konkurrencesager i KFST. Desuden beskriver artiklen de væsentligste principper for KFST´s prioritering blandt disse sager.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Autocentralen.com Holding ApS’ erhvervelse af Semler Retail Horsens A/S

21. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. september 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Autocentralen.com Holding ApS og Semler Retail Horsens A/S.

 • Nyheder

  Norden styrker samarbejde om konkurrenceområdet

  08. september 2017

  Erhvervsministeriet har netop offentliggjort en ny aftale mellem de nordiske lande, der vil styrke samarbejdet om konkurrencesager. Aftalen giver mulighed for, at de nordiske konkurrencemyndigheder kan indhente oplysninger og udføre kontrolundersøgelser for hinanden.

 • Mediebureauer indgik ulovlig aftale om at dele kunder mellem sig

  30. august 2017

  Mediacenter Danmark og MPE Distribution har i strid med konkurrencereglerne aftalt, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Det har Konkurrencerådet afgjort. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til politiet.