Vi indsamler, analyserer og formidler viden om konkurrence- og forbrugerforhold i vores arbejde for at fremme velfungerende markeder.

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb

13. november 2017

Priserne på receptpligtig medicin, som sælges på danske apoteker, fastlægges på auktioner hver anden mandag. Denne analyse viser, at for receptpligtig medicin, hvor patentet er udløbet, udviser priserne i mange tilfælde et markant cyklisk mønster, hvor prisen stiger meget kraftigt for derefter kun langsomt at falde ned igen. I analysen vises, at de store spring i priserne oftere sker når konkurrencen svækkes, og at de kraftige prisstigninger i Danmark ikke genfindes i det svenske marked. Analysen peger på en række elementer ved designet af markedet, som potentielt kan forbedre konkurrencen og reducere risikoen for prisspring.

OFFENTLIGGØRELSER

Fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S

14. november 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. oktober 2017 en anmeldelse af en fusion mellem SEAS-NVE Holding A/S og HMN Naturgas A/S.

 • Pressemeddelelser

  Landsretsdom: METRO tilbageholdt oplysninger for konkurrencemyndigheder

  16. november 2017

  Grossistvirksomheden Metro Cash & Carry har tilbageholdt centrale oplysninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med behandlingen af virksomhedens fusionssag i 2014. Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom, og Metro Cash & Carry skal betale en bøde.

 • Bedre auktionssystem vil gavne patienter og sundhedsbudgetter

  14. november 2017

  Systemet med 14-dages prisauktioner over receptmedicin til apotekerne, hvor patentet er udløbet, resulterer i markante prishop fulgt af langsomme prisfald. Forskningsresultater viser, at forklaringen kan være manglende konkurrence.

 • Stormflod 29.-30. oktober 2017

  30. oktober 2017

  Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 29.-30. oktober 2017 efter stormen Ingolf.

 • Ny analyse skal styrke vejledning og håndhævelse

  24. oktober 2017

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsætter en analyse, der skal styrke grundlaget for at håndhæve og vejlede om konkurrencereglerne. Analysen vil blandt andet afdække danske virksomheders fokus på konkurrencereglerne.