Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Konkurrencen om danske EU-udbud

19. december 2018

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der
er dog en betydelig andel af udbuddene, der har
modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud
kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet
anderledes. Det er dog kun relativt få udbud,
som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

OFFENTLIGGØRELSER

Forenklet anmeldelse af HgCapital LLP’s erhvervelse af fælleskontrol over Combell Group B.V.

14. januar 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Hg Pooled Management Limiteds (i dennes kapacitet af manager for de fonde, som indgår i Hg8) erhvervelse af fælleskontrol over Combell Group B.V.