Skip navigation

Center for Digitale Platforme


Kontorchef Claus Bjørn Galbo-Jørgensen fortæller om Center for Digitale Platforme.

Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Digitale platforme - en introduktion

27. november 2019

Digitale platforme har stigende betydning for konkurrencen og for danske forbrugere.

Digitale platforme giver bl.a. bedre mulighed for, at virksomheder og forbrugere kan finde hinanden og handle på nye måder. De giver forbrugerne bedre adgang til at sammenligne priser og produkter fra forskellige sælgere, og de styrker konkurrencen mellem virksomheder.

Men der er også udfordringer. Forbrugere og de virksomheder, der er til stede på platformene, kan fx have svært ved at navigere på platformene. Nogle platforme er blevet meget store og har i nogle tilfælde misbrugt deres stilling. Både i Danmark og i Europa har der været flere sager hvor platforme har overtrådt konkurrencereglerne, og der er flere på vej.

ØVRIGE NYHEDER

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

06. december 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S.