Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Ændret konkurrencelov styrker håndhævelsen

22. februar 2018

Fra årsskiftet trådte en række ændringer at konkurrenceloven i kraft, som skal styrke rammerne for at håndhæve loven. Ændringerne beskrives nærmere i en artikel, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over NS Transcargo A/S

12. april 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. april 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nordic Transport Group A/S (”NTG”) og NS Transcargo A/S (”NS Transcargo”).