Skip navigation
Podcast

10 år med økonomisk regulering af vandsektoren

Tone Madsen

Tone Madsen, kontorchef i Forsyningssekretariatet, gør status over de første 10 år med økonomisk regulering.

Bedre adgang til udbud

PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via offentlige kilder

5. marts 2020

Udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger mellem virksomheder kan hæmme den effektive konkurrence til skade for forbrugerne.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor løbende prioriteret en indsats over for konkurrenceskadelig informationsudveksling. Styrelsen har blandt andet haft flere sager om brancheforeningers udveksling af information og har for nyligt gennemført en undersøgelse af udmeldinger om priser på realkreditlån i Danmark.

Konkurrenceskadelig information kan imidlertid også komme fra offentlige myndigheder, fx via aktindsigt. Denne
artikel handler konkret om Fødevarestyrelsens VetStatregister, som indeholder oplysninger om salg af veterinærmedicin i Danmark. VetStat er et vigtigt værktøj til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika i
danske husdyrbesætninger.

Samtidig kan virksomheder på markedet imidlertid få adgang til konkurrencefølsomme oplysninger via aktindsigt i registeret. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det kan have medført højere priser på veterinærmedicin til skade for blandt andet landmænd og forbrugere.

ØVRIGE NYHEDER

Forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Inspari A/S

27. marts 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Inspari A/S.