PUBLIKATION: VELFUNGERENDE MARKEDER

Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb

13. november 2017

Priserne på receptpligtig medicin, som sælges på danske apoteker, fastlægges på auktioner hver anden mandag. Denne analyse viser, at for receptpligtig medicin, hvor patentet er udløbet, udviser priserne i mange tilfælde et markant cyklisk mønster, hvor prisen stiger meget kraftigt for derefter kun langsomt at falde ned igen. I analysen vises, at de store spring i priserne oftere sker når konkurrencen svækkes, og at de kraftige prisstigninger i Danmark ikke genfindes i det svenske marked. Analysen peger på en række elementer ved designet af markedet, som potentielt kan forbedre konkurrencen og reducere risikoen for prisspring.

OFFENTLIGGØRELSER

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Erhvervsinvest IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Gasa Group Holding A/S

14. december 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. december 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem 505KDSL A/S og Gasa Group Holding A/S.