Velfungerende markeder er vejen til vækst og forbrugervelfærd.

Konkurrencerådet:

Potentiale for konkurrencegevinster om advokatydelser

Advokatbranchen spiller en vigtig rolle i samfundet og for økonomien. Men konkurrencen er udfordret. Det viser Konkurrencerådets analyse ”Konkurrencen i advokatbranchen”.
Se alt om analysen