Afgørelse

Nummer
BET-17/00555

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Scan Global Logistics opkøber logistikvirksomheden Airlog Group

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Scan Global Logistics A/S og Airlog Group Holding AB.