Betalingsmarkedet

Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer

Forretninger må ikke opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i Danmark. Det betyder, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller ved handel over  internettet, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende betalingskortet som betalingsmiddel. Baggrunden er, at der i lov om betalinger, som trådte i kraft den 1. januar 2018, blev indført et generelt forbud mod at opkræve disse gebyrer.

Det generelle forbud gælder dog kun almindelige private kort og betalingskort udstedt i EU. Det er derfor stadigt tilladt at opkræve et særskilt gebyr for anvendelse af firmakort og betalingskort udstedt uden for EU. Hvis en forretning opkræver et gebyr for disse kort, må forretningen dog ikke opkræve et højere gebyr end det gebyr, forretningen betaler til sin udbyder.

Reglerne følger det europæiske betalingstjenestedirektiv (PSD 2). Forbuddet mod at opkræve gebyrer hos kunder, som betaler med et privat betalingskort, gælder således i hele EU.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med, at forretningerne overholder reglerne.

Denne vejledning er primært rettet mod forretningsdrivende og redegør nærmere for de gældende regler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil løbende opdatere vejledningen.