Skip navigation

Om Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er regulator for vandsektoren i Danmark. Det betyder, at vi håndhæver vandsektorloven, der regulerer drikke- og spildevandsselskabers økonomiske forhold, så danskerne får billigere vand.  

vand i hanen

Som regulator arbejder vi for, at drikke- og spildevandsselskaberne hele tiden bliver mere effektive og dermed leverer drikkevand og håndterer spildevand til stabile og lave priser samtidig med, at der sikres en fortsat høj kvalitet og forsyningssikkerhed.

Vandsektoren er karakteriseret ved naturlige monopoler. Det vil sige, at virksomheder og husholdninger ikke har mulighed for frit at vælge mellem forskellige leverandører, hvilket de har med andre varer på et frit, velfungerende marked. Monopoler kan føre til priser, der er højere end nødvendigt. Økonomisk regulering skal styrke selskabernes incitament til at effektivisere, innovere og investere omkostningseffektivt – til gavn for husholdningers og virksomheders økonomi.

Som regulator regulerer vi vandselskaberne med benchmarking og ved at fastsætte årlige indtægtsrammer med effektiviseringskrav. Derudover udarbejder vi vejledninger, analyser og faglige artikler, arbejder med metode- og modeludvikling og bidrager aktivt til at udvikle forsyningspolitikken i Danmark.

Vores væsentligste opgaver består i at:

  • Fastsætte selskabernes årlige økonomiske rammer
  • Beregne individuelle effektiviseringskrav gennem benchmarking for selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 kubikmeter
  • Gennemføre årlig kontrol med selskabernes overholdelse af de økonomiske rammer
  • Håndtere klagesager i forbindelse med selskabernes økonomiske rammer
  • Understøtte selskabernes arbejde med at efterleve vandsektorloven via vejledning, rådgivning mv.
  • Håndtere og påse de kommunale indberetninger i henhold til stoploven og den tilhørende bekendtgørelse

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.