Vandtilsyn

Om Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er den uafhængige regulator for vandsektoren i Danmark. Det betyder, at vi håndhæver vandsektorloven, der regulerer drikke- og spildevandsselskabers økonomiske forhold. Formålet er en effektiv vandsektor med høj kvalitet og forsyningssikkerhed og så stabile og lave vandpriser som muligt.

 • Kontakt os

  Kontakt en medarbejder i Forsyningssekretariatet

  Kontakt os

 • Årsberetning for Forsyningssekretariatet 2022

  Årsberetning for Forsyningssekretariatet

  Årsberetning

 • Vandnyt

  Nyheder

  Vandnyt

 • Årshjul

  Hvert år beskæftiger vi os i Forsyningssekretariatet med en række tilbagevendende begivenheder og frister.

  Årshjul

Vandsektoren er karakteriseret ved naturlige monopoler. Det vil sige, at virksomheder og husholdninger ikke har mulighed for frit at vælge mellem forskellige leverandører som på et frit, velfungerende marked. Monopoler kan føre til for høje priser. Reguleringen skal derfor i så høj grad som muligt efterligne konkurrenceforholdene på velfungerende markeder ved at tilskynde selskaberne til så omkostningseffektiv drift som muligt under hensyntagen til kvalitet, forsyningssikkerhed og bæredygtighed. Til gavn for de danske husholdningers økonomi og virksomheders konkurrenceevne.

Som regulator regulerer vi vandselskaberne med benchmarking og ved at fastsætte årlige indtægtsrammer med effektiviseringskrav. Derudover udarbejder vi vejledninger, analyser og faglige artikler, arbejder med metode- og modeludvikling og bidrager aktivt til at udvikle forsyningspolitikken i Danmark.

Vores væsentligste opgaver består i at:

 • Fastsætte selskabernes årlige økonomiske rammer
 • Beregne individuelle effektiviseringskrav gennem benchmarking
 • Gennemføre årlig kontrol med selskabernes overholdelse af de økonomiske rammer
 • Analysere de økonomiske forhold i vandsektoren
 • Håndtere klagesager i forbindelse med selskabernes økonomiske rammer
 • Understøtte selskabernes arbejde med at efterleve vandsektorloven via vejledning, rådgivning mv.
 • Påse de kommunale indberetninger i henhold til stoploven og den tilhørende bekendtgørelse
 • Bidrage til udviklingen af vandsektor- og forsyningspolitikken i Danmark
BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os

Har du brug for at kontakte os i Forsyningssekretariatet, kan du finde os her.
Find en medarbejder