Skip navigation

Udbud 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udfører det lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område og udarbejder b.la. vejledninger om udbudsreglerne. Styrelsen udarbejder også løbende analyser af offentlig-privat samarbejde (OPS). Indhold om offentlig-private partnerskaber (OPP) finder du under Offentlig-privat samarbejde.
 
 

NYHEDER

Gå til Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17 (opdateret den 13. november 2019)

13. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

Gå til Nyt e-læringsforløb om indkøb under tærskelværdierne

13. november 2019

Indkøb under EU tærskelværdierne kan foregå enkelt og direkte. Du har stor frihed til at tilrettelægge indkøbsprocessen, men samtidig skal du kunne dokumentere dit valg af leverandør. Nyt e-læringsforløb på Campus fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen gennemgår det, du bør vide om mindre indkøb.

Gå til Nye tærskelværdier for 2020-2021

01. november 2019

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2020-2021. Tærskelværdierne er generelt sat en anelse ned.

Gå til To juridiske vurderinger om forsyningsvirksomhedsdirektivet

10. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet to juridiske vurderinger om udbudsretlige problemstillinger i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

VEJLEDNINGER & ANALYSER

Se oversigten med udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven og offentlig konkurrence.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.