Skip navigation

Udbud 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udfører det lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område og udarbejder b.la. vejledninger om udbudsreglerne. Brug Få svar om udbud, hvis du søger svar på et spørgsmål om udbud. Styrelsen udarbejder også løbende analyser af offentlig-privat samarbejde (OPS). Indhold om offentlig-private partnerskaber (OPP) finder du under Offentlig-privat samarbejde.
 
 

 

NYHEDER

Gå til COVID-19-konsekvens: Tidsfrister i udbudprocessen kan forlænges

12. marts 2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne.

Gå til Velfungerende marked for de fleste offentlige indkøb

20. december 2019

Der er et velfungerende marked for de fleste af de indkøb, som foretages af den offentlige sektor, og de fleksible udbudsformer anvendes i stigende grad. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag analysen ”Status for offentlig konkurrence”.

Gå til Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17 (opdateret den 13. november 2019)

13. november 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis.

Gå til Nyt e-læringsforløb om indkøb under tærskelværdierne

13. november 2019

Indkøb under EU tærskelværdierne kan foregå enkelt og direkte. Du har stor frihed til at tilrettelægge indkøbsprocessen, men samtidig skal du kunne dokumentere dit valg af leverandør. Nyt e-læringsforløb på Campus fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen gennemgår det, du bør vide om mindre indkøb.

VEJLEDNINGER & ANALYSER

Se oversigten med udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven og offentlig konkurrence.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.