NYHEDER

Mange EU-udbud annulleres

22. januar 2019

[Pressemeddelelsen er justeret i manchetten efter udsendelse.] Hvert femte danske EU-udbud annulleres. De fleste annullerede udbud bliver dog tilpasset og udbudt på ny. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Annullationer af danske EU-udbud”.

Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste lukker i april 2019

21. januar 2019

Europa-Kommissionen lukker sin ESPD-tjeneste i april 2019. Herefter er det op til medlemslandene at sikre rammerne for brugen af ESPD’et i offentlige udbud. I Danmark har offentlige ordregivere pligt til at gennemføre udbud elektronisk. Det indbefatter også brugen af ESPD’et. ESPD’et er allerede nu integreret i mange elektroniske systemer, der udbydes i Danmark. Udfasningen får ingen betydning for tilbudsgivere, der fortsat skal kunne benytte ordregivers udbudssystem omkostningsfrit.

Ny analyse: Konkurrencen om danske EU-udbud

20. december 2018

Offentlige udbud modtager i snit 3,6 tilbud. Der er dog en betydelig andel af udbuddene, der har modtaget ét eller to tilbud. Få tilbud kan indikere, at konkurrence om de offentlige udbud kan styrkes, evt. ved at sammensætte udbuddet anderledes. Det er dog kun relativt få udbud, som annulleres som følge af begrænset konkurrence. Der er således rimelig konkurrence om de fleste opgaver.

Ny udgave: Vejledning om sociale klausuler i udbud

19. december 2018

Vejledningen giver en gennemgang af "følg eller forklar"-princippet og anvendelsen af sociale klausuler i offentlige kontrakter. Denne udgave er opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien og suppleret med et krav om kontraktopfølgning.

VEJLEDNINGER & ANALYSER

Se oversigten med udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven og offentlig konkurrence.

Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet har konkurrenceudsat i 2017.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.