NYHEDER

Ændring af udbudslov skal skabe større klarhed om tildeling af udbudte opgaver

05. oktober 2018

Regeringen ønsker større klarhed om tildeling af udbudte opgaver og har netop sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget med det lovforberedende arbejde.

Ny guide: Sådan vurderer du "klar grænseoverskridende interesse"

26. september 2018

Køber du varer eller tjenesteydelser med en forventet værdi under de gældende EU-tærskelværdier, skal du altid starte med at vurdere, om kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så hent hjælp i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye guide og brug standardskema.

Styrket fokus på unødvendige omkostninger ved udbud

03. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu endnu mere fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen ”Bedre udbud”. Det næste halve år vil styrelsen blandt andet offentliggøre nye vejledninger og analyser og være medarrangør af en række konferencer om emnet.

Ny guide: Opdel kontrakten - eller forklar

21. juni 2018

Når du planlægger et udbud, skal du vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delkontrakter, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i konkurrencen om offentlige kontrakter.

VEJLEDNINGER & ANALYSER

Se oversigten med udgivelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om udbudsloven og offentlig konkurrence.

Danmarkskortet

Konkurrence i kommunerne

Danmarkskortet viser, hvor mange udbudsmulige opgaver kommunerne samlet set konkurrenceudsætter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.