Afgørelse

Nummer
MTF-17/01212

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA’s erhvervelse af enekontrol over AH Industries A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. januar 2017 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (”Aurelius”) og AH Industries A/S (”AH Industries”).