Skip navigation

Vejledninger og anmeldelsesskemaer

Her kan du downloade vejledninger, processer og anmeldelsesskemaer på konkurrenceområdet.

Karteller

Fusionskontrol

Læs mere om anmeldelse af fusioner

Konkurrenceloven 

Processer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrencerådet 
Konkurrenceankenævnet og domstolene

Anmeldelsesskemaer