Skip navigation

Vejledninger og anmeldelsesskemaer

Her kan du downloade vejledninger, processer og anmeldelsesskemaer på konkurrenceområdet.

Følgende vejledninger forventes revideret i 2020: 

  • Vejledning til fusionsanmeldelser og -gebyrer
  • Vejledning om frivillige kæder
  • Vejledning om Konsortier i forhold til konkurrenceloven (opdatering på baggrund af Højesterets dom)

Karteller

Fusionskontrol

Læs mere om anmeldelse af fusioner

Konkurrenceloven 

Processer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrencerådet 
Konkurrenceankenævnet og domstolene

Anmeldelsesskemaer