Forbrug

Digital forbrugeradfærd

Digitale platforme har fået stor betydning for dansk erhvervsliv og forbrugernes hverdag. Derfor arbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen særligt for, at markeder med digitale platforme er velfungerende.

Digitale platforme

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder særligt for, at markeder med digitale platforme er velfungerende.
Læs mere om digitale platforme

Digitale platforme som fx online markedspladser, sammenligningsplatforme eller booking-platforme spiller en stadig større rolle i forbrugernes dagligdag. Platforme kan hjælpe forbrugerne med at finde frem til de produkter og ydelser, der passer bedst til deres behov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fokus på, at platformene informerer korrekt, og at forbrugerne kan være trygge ved at anvende platformene.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bl.a. fokus på, hvilke markedsføringsmæssige virkemidler de digitale platforme benytter sig af, samt hvilken indflydelse disse virkemidler kan have på forbrugernes adfærd. Det sker gennem adfærdsvidenskabelige metoder og forsøg til at belyse, hvordan forbrugere agerer på platformene og på digital information. De analyser og undersøgelser, der kommer ud af dette, bruges til at identificere potentialer og udfordringer for forbrugerne på de digitale platforme. Resultaterne er med til at danne vidensgrundlag for regeringens forbrugerpolitik, ligesom de anvendes til at varetage de danske interesser i EU, når der drøftes forbrugerpolitik på det digitale område.

 

Handlerummet
Undervisningsmateriale

Handlerummet

Med Handlerummet kan unge forbrugere lære om markedsføringsmæssige virkemidler og forretningsmodeller på digitale handelsplatforme ved at sætte sig i producentens sted. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag det digitale undervisningsmateriale, som retter sig mod ungdomsuddannelsernes undervisning i samfundsfag og dansk.
Gå til Handlerummet
Social Star
Undervisningsmateriale

Social Star

Social Star er et undervisningsmateriale rettet mod 5.-7. klasse, som skal gøre de unge mere kildekritiske på sociale medier og dermed til bedre forbrugere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forløbet sammen med Forbrugerombudsmanden og Medierådet for Børn og Unge.
Læs mere om Social Star