Skip navigation

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Nordic Capital og Danish Bake A/S (”Lagkagehuset”)

06. juli 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af en fusion, hvor Nordic Capital Fund VIII gennem selskabet Cidron BidCo ApS erhverver enekontrol over Danish Bake A/S med datterselskaberne Lagkagehuset A/S og Danish Bake UK Limited.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den. Fusionen vil blive anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne herfor.

Nordic Capital Fund VIII er en af flere investeringsfonde, som tilsammen udgør Nordic Capital.

Lagkagehuset er en dansk kvalitetsbager- og food-servicekæde, som har et koncept med fokus på et udvalg af brød, kager, wienerbrød såvel som anden mad, te og kaffe i høj kvalitet. Lagkagehuset er aktiv i Danmark og i England.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 17. juli 2017 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Nordic Capital / Lagkagehuset

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk, tlf. 4171 5279.