Afgørelse

Nummer
MTF-17/06156

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Schlumberger Limited’s og Weatherford International PLC’s oprettelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. maj 2017 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem af Schlumberger Limited og Weatherford International PLC.