Øvrige nyheder

Varsling af forenklet anmeldelse af Vestjyllands Andel a.m.b.a.’s erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Vestjyllands Andel a.m.b.a.’s erhvervelse af enekontrol med Næsbjerg Foderstofforening a.m.b.a.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.