Har du mistanke om et kartel?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er afhængig af informationer udefra for at håndhæve konkurrenceloven. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har mistanke om karteller eller andre overtrædelser af konkurrencereglerne. Du kan kontakte os på følgende måder.

Når du klikker på linket kommer du til styrelsens eksterne databehandler SecWay. Her kan du afgive dine oplysninger, og du har mulighed for at sige ja til at indgå en tovejskommunikation med os. Hvis du siger ja til at kommunikere med os, er du stadig sikret fuldstændig anonymitet, da al kommunikation går gennem vores eksterne databehandler. Du kan til enhver tid vælge at afbryde tovejskommunikationen.

Dokumentation 

Vi vil altid gerne have så mange detaljer som muligt. Vi vil blandt andet gerne vide, hvad du bygger din mistanke på, og hvor du har dine oplysninger fra. Hvis du ligger inde med dokumentation i form af e-mails, anden korrespondance eller andre relevante dokumenter, vil vi også meget gerne se dem.

OM AT SKRIVE ANONYMT VIA KRYPTERET FORBINDELSE

Du har mulighed for at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samtidig med, at du er sikret fuld anonymitet. Den krypterede forbindelse administreres af en ekstern databehandler med særlig ekspertise i at modtage, håndtere og viderebringe informationer. På den måde er du som afsender sikret anonymitet, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen mulighed for at identificere, hvem afsenderen er.

Den krypterede forbindelse giver personer, som er tæt på en lovovertrædelse og som frygter, at de selv eller deres virksomhed kan lide skade, en mulighed for at kontakte myndighederne.

Muligheden for at henvende sig anonymt tager også hensyn til retssikkerheden hos den virksomhed eller de personer, som informationerne er rettet mod. Når styrelsen indleder en undersøgelse på baggrund af en anonym henvendelse, betyder det derfor ikke, at sagen vil blive undersøgt på et spinklere grundlag, end hvis styrelsen har kendskab til anmelders identitet. Tværtimod stilles der højere krav til værdien af informationerne og graden af dokumentation, når afsenderen ikke er kendt.