Har du mistanke om et kartel?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er afhængig af informationer udefra for at håndhæve konkurrenceloven. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har mistanke om karteller eller andre overtrædelser af konkurrencereglerne. Du kan kontakte os på følgende måder.

Når du klikker på linket kommer du til styrelsens eksterne databehandler SecWay. Her kan du afgive dine oplysninger, og du har mulighed for at sige ja til at indgå en tovejskommunikation med os. Hvis du siger ja til at kommunikere med os, er du stadig sikret fuldstændig anonymitet, da al kommunikation går gennem vores eksterne databehandler. Du kan til enhver tid vælge at afbryde tovejskommunikationen.

Dokumentation 

Vi vil altid gerne have så mange detaljer som muligt. Vi vil blandet andet gerne vide, hvad du bygger din mistanke på, og hvor du har dine oplysninger fra. Hvis du ligger inde med dokumentation i form af e-mails, anden korrespondance eller andre relevante dokumenter, vil vi også meget gerne se dem.

LÆS MERE

Hvad er et kartel? 

Hvad er straffen?

Slip for straf

OM AT SKRIVE ANONYMT VIA KRYPTERET FORBINDELSE

Den krypterede forbindelse giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at komme i kontakt med dem, der er tæt på en lovovertrædelse, og som frygter for, at de selv eller deres virksomhed kan lide skade ved at stå frem. Den krypterede forbindelse administreres af en ekstern databehandler med særlig ekspertise i at modtage, håndtere og viderebringe informationer. På den måde er afsender sikret anonymitet, og styrelsen har ingen mulighed for at identificere, hvem afsenderen er.

Muligheden for at henvende sig anonymt skal også tage hensyn til retssikkerheden hos den virksomhed eller de personer, som informationerne er rettet mod. Når styrelsen indleder en undersøgelse på baggrund af en anonym henvendelse, betyder det derfor ikke, at sagen vil blive undersøgt på et spinklere grundlag, end hvis styrelsen har kendskab til anmelders identitet. Tværtimod stiller vi højere krav til værdien af informationerne og graden af dokumentation, når vi ikke kender afsenderen.