Afgørelse

Nummer
MTF - 17/11865

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af Nykredit Livsforsikring A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. november 2017 en forenklet anmeldelse af AP Pension Livsforsikringsaktieselskabs (”AP”) erhvervelse af aktiekapitalen i Nykredit Livsforsikring A/S.