Skip navigation

Karteller er ulovlige

Her kan du finde information om karteller og andre former for overtrædelser af konkurrenceloven. Du kan være med til at stoppe karteller ved at ringe, sende e-mail eller kontakte os anonymt.


Kender du til konkurrerende virksomheder, der aftaler:

  • Hvordan priser og rabatter skal fastlægges
  • Hvem, der afgiver tilbud på en opgave, eller hvem der skal vinde
  • Hvordan markederne eller kunderne skal fordeles mellem sig
  • Eller har du været med, mens andre talte om det – uden at du selv sagde fra?

Kan du svare ja til ét af de ovenstående, så er der tale om et kartel, og du bør kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Se dine kontaktmuligheder her.

Hvad er et kartel?

Her kan du læse om karteller og andre former for overtrædelser af konkurrenceloven. Eller lytte til vores podcast om reglerne.

Hvad er straffen?

Her kan du læse om straffen for karteller eller andre former for overtrædelser af konkurrenceloven.

Slip for straf

Her kan du læse alt om straflempelse og finde ansøgningsskema.

Har du mistanke om et kartel?

Her kan du se, hvordan du kan kontakte styrelsens efterforskningsafdeling, hvis du har mistanke om et kartel.