Artikel

EU-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse

Den 1. juni 2022 trådte EU-Kommissionens nye gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler og de tilhørende retningslinjer for vertikale begrænsninger i kraft.

Artiklen beskriver de væsentligste ændringer og præciseringer, som er resultatet af EU-Kommissionens netop afsluttede evaluering af reglerne for vertikale aftaler. Artiklen er målrettet praktikere med forudgående kendskab til reglerne om vertikale aftaler.

De væsentligste ændringer og præciseringer vedrører:
1) parallel distribution,
2) paritetsklausuler,
3) mere fleksible distributionssystemer,
4) en ny definition af leverandører af onlineformidlingstjenester
5) en modernisering af reglerne om begrænsninger af online salg,
6) stiltiende fornyelse af konkurrenceklausuler samt ny vejledning om
7) agentaftaler,
8) prisbindinger og
9) bæredygtighedsmål.