Artikel

Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb

Priserne på receptpligtig medicin, som sælges på danske apoteker, fastlægges på auktioner hver anden mandag. Denne analyse viser, at for receptpligtig medicin, hvor patentet er udløbet, udviser priserne i mange tilfælde et markant cyklisk mønster, hvor prisen stiger meget kraftigt for derefter kun langsomt at falde ned igen. I analysen vises, at de store spring i priserne oftere sker når konkurrencen svækkes, og at de kraftige prisstigninger i Danmark ikke genfindes i det svenske marked. Analysen peger på en række elementer ved designet af markedet, som potentielt kan forbedre konkurrencen og reducere risikoen for prisspring.

Lyt til den indlæste version af artiklen

 

I Danmark bestemmes priserne på receptmedicin, som sælges på apotekerne, i budrunder, som afholdes hver anden mandag. Virksomheder, der ønsker at sælge et medikament i en specifik pakningsstørrelse, indberetter en pris elektronisk. Hvis prisen er lavere end for sammenlignelige pakninger (det vil sige, pakninger der tilhører den samme substitutionsgruppe), vil det være denne pakning, apoteket som udgangspunkt skal udlevere til patienterne (A-produktet). I gennemsnit får virksomheden med den laveste pris omkring 70 pct. af markedet i de efterfølgende 14 dage.

Systemet sikrer, at priserne på receptpligtig medicin i Danmark i gennemsnit er forholdsvis lave efter patentudløb.

Læs pressemeddelelsen her