Artikel

Priskuranter i bygge- og anlægssektoren kan svække konkurrencen mellem virksomheder

Når arbejdsmarkedets parter på bygge- og anlægsområdet forhandler kollektive overenskomster, forhandler de samtidig prislister for de enkelte faggruppers akkordarbejder; de såkaldte priskuranter.

Brug af akkordløn kan i almindelighed bidrage til at øge produktiviteten, fordi den udførende håndværker tilskyndes til at arbejde mere effektivt.

En analyse fra Incentive peger imidlertid på, at aftaler om en fast akkordløn for at udføre en bestemt opgavetype, som gælder for et helt fag (en såkaldt priskurant), kan hæmme priskonkurrencen mellem virksomhederne i faget samt innovation
og produktivitet.

Det kan potentielt være til skade for forbrugerne, sammenlignet med en situation, hvor akkorden alene bestemmes lokalt på den enkelte arbejdsplads og for den enkelte opgave. Analysen peger endvidere på, at de mulige negative effekter fra priskurantsystemet kan dæmpes, hvis priskuranterne opdateres hyppigt, sådan
som det bl.a. er forsøgt på el- området.