Artikel

Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via aftalebaseret regulering? (Arbejdspapir 1)

På et velfungerende marked med effektiv konkurrence er forbrugerne med deres valg af leverandør mv. med til at skærpe konkurrencen og fremme de produkter, som forbrugerne tillægger stor værdi.