Artikel

Aktindsigt i konkurrencesager - kendelser 2018

Ankeadgangen til Konkurrenceankenævnet sikrer, at der er adgang til administrativ prøvelse af styrelsens forvaltningsretlige afgørelser; herudover er der også adgang til domstolsprøvelse.

I 2018 har Konkurrenceankenævnet afsagt fem kendelser vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål, hvor ankenævnet bl.a. har stadfæstet styrelsens vurdering af partsstatus, sagsbegrebet og adgang til egenacces.