Artikel

Skalafordelene, der blev væk

De danske pensionsselskaber høster samlet set ikke de omkostningsfordele ved investering af pensionsformuen, som må forventes at opstå, når formuen i et pensionsselskab øges.

Pensionsformuerne i de enkelte pensionsselskaber er i gennemsnit vokset kraftigt det seneste årti, uden at der i gennemsnit er realiseret sådanne skalafordele.

Det kan føre til, at de danske pensionsopsparere ikke får gavn af lavere priser, som skalafordele vil medføre og kan også være udtryk for et begrænset konkurrencepres på
denne del af forretningen.

Artiklen bygger på analyser og data fra rapporten ”Konkurrencen på markedet for pension”, fra 2019, som indeholder en række anbefalinger til at forbedre konkurrencen på pensionsmarkedet.