Pressemeddelelse

Nye EU-retningslinjer skal modvirke online desinformation ved valg

Europa-Kommissionen har offentliggjort retningslinjer for, hvilke tiltag meget store platforme og søgemaskiner bør gennemføre før, under og efter et valg.

Europa-Kommissionen har offentliggjort nye retningslinjer om anbefalede foranstaltninger for meget store onlineplatforme og søgemaskiner i forbindelse med valghandlinger. Retningslinjerne indeholder særlige foranstaltninger med henblik på valget til Europa-Parlamentet til juni, men gælder også nationale valg, for eksempel i Danmark.

Retningslinjerne omfatter digitale tjenester med mere end 45 millioner aktive brugere i EU (VLOP og VLOSE). De er en følge af, at EU for nylig har indført regler, som stiller krav til digitale formidlingstjenester om at bidrage til at begrænse ulovligt indhold online i form af den såkaldte DSA-forordning.

Hvis de store digitale tjenester ikke følger EU’s retningslinjer, skal de bevise over for Europa-Kommissionen, at de foranstaltninger, de i stedet har iværksat for at afbøde risici ved valghandlinger, er lige så effektive, som dem EU har anbefalet.

EU’s retningslinjer indeholder blandt andet anbefalinger om tydelig markering af politisk reklame, tydelig markering af indhold genereret af kunstig intelligens, som for eksempel ”deep fake-videoer” og anbefalinger om, at tjenesterne samarbejder med myndighederne med henblik på at afbøde udenlandsk informationsmanipulation, desinformation og angreb på cybersikkerhed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fører tilsyn med DSA-forordningen i Danmark. Styrelsen behandler således klager over danske digitale formidlingstjenester, og sørger for, at klager over tjenester i andre lande sendes videre til den rette tilsynsmyndighed.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.