Artikel

Indlejrede moduler på generelle søgemaskiner

Generelle søgemaskiner viser ikke kun links til de mest relevante hjemmesider. Søgemaskinerne indlejrer også moduler i resultatvisningen, som brugeren kan interagere med – fx et kort med butikker i brugerens lokalområde – eller et shopping-modul med produkter.

Denne artikel sætter fokus på betydningen af indlejrede moduler for forbrugerne og konkurrencen - særligt på Google, der håndterer langt størstedelen af danskernes søgninger. Artiklen dokumenterer, at antallet af moduler på de største søgemaskiner er stigende, samt at en væsentlig andel af forbrugerne benytter modulerne, når de er tilgængelige.

Appendiks

Indlejrede moduler på generelle søgemaskiner (pdf)