Artikel

Konkurrencen i apotekersektoren

Forrentningen af egenkapitalen i apotekersektoren er høj, og apoteksejernes indkomst er relativ høj sammenlignet med indkomsten for virksomhedsejere i lignende regulerede sektorer, fx læger og tandlæger. Artiklen er udgivet af Konkurrencerådet.