Artikel

Konkurrence øger velstanden og kan reducere formue- og indkomstforskelle

Tiltag til styrket konkurrence på produktmarkederne kan reducere formue- og indkomstforskelle i Danmark. Artiklen beskriver tre analyser, der på forskellig vis kvantificerer effekten af styrket konkurrence på fordeling og velstand i Danmark.