Artikel

Consumers benefit from simplified information disclosure

I følge loven skal reklamer for forbrugslån indeholde standardinformationer omkring økonomiske oplysninger. Formålet med disse oplysninger er at sikre, at forbrugeren forstår lånets centrale økonomiske egenskaber, før beslutningen om køb skal tages. Loven kræver også, at de økonomiske oplysninger skal være tydelige, præcise og have en fremtrædende placering i reklamen.