Artikel

Udviklingen i den danske vandsektors økonomi 2010-2019

I denne artikel beskriver vi de seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet.

De seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet viser, at der er sket effektiviseringer i sektoren, og at vandselskaberne samtidigt løser flere og flere opgaver inden for fx grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Samlet er priserne derfor steget.

Tallene peger på, at aktiviteter i form af blandt andet miljøprojekter vil fortsætte med at stige i de kommende år, og at fortsatte effektiviseringskrav ikke hindrer dette.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet artiklen ”Udviklingen i den danske vandsektors økonomi, 2010 – 2019” i sin serie om velfungerende markeder.

Tekniske notater om opgørelsesmetoder findes her