Artikel

Consumers Benefit from a Standardised Front Page to Loan Offers

Inaktivitet blandt forbrugere på lånemarkedet reducerer både forbrugervelfærd og låneudbydernes incitament til at nytænke og konkurrere med hinanden. Det har medført, at Konkurrencerådet anbefaler indførelsen af en simpel forside på lånetilbud. Anbefalingen sker på baggrund af en adfærdsvidenskabelig undersøgelse.