Artikel

Adfærdsbaseret forbrugerregulering

Regeringens forbrugerpolitiske strategi – Forbruger i en digital verden – sætter fokus på, hvordan regler og krav påvirker både virksomheder og forbrugere i en ny digital virkelighed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til brug for strategien gennemgået al forbrugerrettet lovgivning ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv.

Med strategien lanceres en ny tilgang til forbrugerpolitikken, der tager afsæt i konkret viden om forbrugernes faktiske adfærd.

Formålet med den adfærdsvidenskabelige tilgang er, at den forbrugerrettede regulering i højere grad får den tilsigtede effekt i markedet.

Der introduceres blandt andet tre principper for adfærdsbaseret  forbrugerregulering, som har til formål at sikre en effektiv og ensartet tilgang til forbrugerbeskyttelse på tværs af de ansvarlige ministerier. Strategien har ligeledes fokus på at fastholde forbrugerbeskyttelsen på et højt niveau uden unødige byrder for virksomhederne.

Lyt til den indlæste version af artiklen her:

Specialist i forbrugeradfærd, Andreas Maaløe Jespersen, fortæller om det første af tre adfærdsbaserede principper for forbrugerregulering: