Artikel

Påvirker effektiviseringskrav kvaliteten af drikkevandet?

Prislofter og effektiviseringskrav, som leder til lavere vandpriser, har ikke ført til mindre forsyningssikkerhed i drikkevandsselskaberne målt ved andelen af mikrobiologiske overskridelser i vandprøver - måske snarere tværtimod. Det er hovedkonklusionen i dette arbejdspapir.

I artiklen sammenlignes udviklingen i vandkvalitet målt ved bakteriologiske overskridelser for drikkevandselskaber, som blev underlagt prislofter og effektiviseringskrav i 2011, med udviklingen for en kontrolgruppe af selskaber, som ikke blev reguleret. Dette ”kvasieksperiment” viser, at prislofter og effektiviseringskrav ikke har medført flere bakteriologiske overskridelser. Der er snarere indikationer på, at
den økonomiske regulering kan have reduceret omfanget af bakteriologiske overskridelser.

Denne konklusion understøttes af supplerende analyser af andre parametre for forsyningssikkerhed, hvor datagrundlag og analysedesign dog ikke er helt så godt.

Endelig fremgår det, at der er væsentligt flere mikrobiologiske overskridelser i små, overvejende forbrugerejede, drikkevandselskaber, end i store selskaber.