Artikel

Markedsføring på digitale platforme

Digitale platforme spiller en stadig større rolle som bindeled mellem forbrugere og virksomheder. Platformene hjælper bl.a. forbrugerne med at afsøge markederne og finde frem til de bedste produkter til den bedste pris. Samtidig kan platformene skærpe konkurrencen mellem virksomhederne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en kortlægning af udbredelsen af en række psykologiske virkemidler, som digitale platforme anvender i markedsføringen. Nogle af disse virkemidler kan i nogle tilfælde medføre såkaldte adfærdsbaserede markedsfejl, hvor forbrugerne ikke nødvendigvis træffer det valg, som passer bedst til deres ønsker.

Kortlægningen viser, at alle platforme i høj grad anvender psykologiske virkemidler. Virkemidlerne og markedsføringen forventes at blive endnu mere målrettede og personificerede fremover.

Læs analysen "Afdækning af markedsføringsmæssige virkemidler - Deloitte"

Læs Incentives analyse ”Danskernes brug af digitale platforme”