Skip navigation

Synspunkter

Vi udtrykker løbende vores syn på forskellige emner i den aktuelle debat. Herunder finder du debatindlæg, kronikker og synspunkter, som har været bragt i dagspressen eller i elektroniske medier.

 

Gå til Vi vil gerne konsortier, der er til gavn for kunderne

10. marts 2020

Det er blevet nævnt, at virksomheder i samme branche - og som derfor almindeligvis ses som konkurrenter - kun må lave et fælles konsortium, hvis det enkelte firma ikke selv har kapacitet til at byde på opgaven. Det er ikke korrekt. To konkurrenter, der selv kan løse opgaven, må gerne indgå i et konsortium, men det kræver i hvert fald, at samarbejdet gør andet og mere end blot at fjerne konkurrencen mellem parterne.

Gå til Succesfuld omstilling i vandselskaberne forudsætter effektivitet

11. december 2019

Vandselskaberne har gode muligheder for at finansiere deres grønne omstilling, og den økonomiske regulering af sektoren er med til at sikre, at det ikke sker til overpriser, som forbrugere og virksomheder skal betale.

Gå til Højesteret skaber balance med vejstribesag

09. december 2019

Højesteret afgjorde i sidste uge, at det var i strid med konkurrenceloven, da to af de største virksomheder inden for vejmarkering gik sammen i et konsortium og bød på en opgave for Vejdirektoratet.

Gå til Få julens pakkepost sikkert i hus

07. december 2019

Bløde pakker, hårde pakker, store pakker, små pakker. Kalenderen tæller ned til den 24. december, og landet over begynder pakkebokse, supermarkeder, kiosker og andre udleveringssteder at blive fyldt godt op.

Gå til Økonomisk regulering understøtter teknologisk udvikling og omkostningseffektiv grøn omstilling

05. november 2019

Vandselskaberne har samlet set gode muligheder for at finansiere grøn omstilling. Effektiviseringskrav understøtter både en omkostningseffektiv omstilling og vandsektorens efterspørgsel efter ny teknologi og innovative løsninger.

Gå til Få styr på din ret og nyd sommeren

04. juli 2019

Sommerferie er tid til at rejse, slappe af og nyde livet? Eller tid til at klage og ærgre sig? Hvert år modtager både de offentlige og private klagenævn klager fra forbrugere over noget, der ikke var helt som forventet i ferien.

Gå til The Nordic Competition Authorities support a strict merger control regime

27. juni 2019

This article is written by the five Director Generals in the Nordic countries: Kirsi Leivo (Finland), Rikard Jermsten (Sweden), Páll Gunnar Pálsson (Iceland), Lars Sørgard (Norway) and Jakob Hald (Denmark)

Gå til Ændring af konkurrenceloven kan føre til karteldannelse

17. juni 2019

Selvstændige erhvervsdrivende er som udgangspunkt omfattet af konkurrencereglerne, uanset om de er journalister, håndværkere eller noget helt tredje. Ellers er der risiko for, at der lovligt kan dannes karteller, hvor konkurrencen sættes ud af kraft, og forbrugerne må betale regningen.

Gå til Et stort bryllup giver ikke altid stor lykke

20. februar 2019

Europa har brug for effektive, innovative og konkurrencedygtige virksomheder. Fusionskontrollen bidrager i høj grad hertil.

Gå til Fusioner til gavn for forbrugerne

15. november 2018

Konkurrencemyndighederne skal træffe de rigtige afgørelser til gavn for forbrugerne. Det vil sige afgørelser, som i overensstemmelse med konkurrencelovens regler fremmer konkurrencen, så vi alle kan få glæde af lavere priser, større udvalg og blomstrende innovation.