Artikel

Konkurrencen i advokatbranchen

Nye beregninger af indtjeningen i advokatbranchen bekræfter, at konkurrencen i branchen ikke er velfungerende. Overskudsgraden i branchen er steget væsentligt siden 00'erne og er høj relativt til andre sammenlignelige brancher.

Denne artikel følger op på Konkurrencerådets analyse af konkurrence i advokatbranchen fra 2021. Analysen viste, at konkurrencen på en række områder var udfordret. Med udgangspunkt i analysen fremsatte Konkurrencerådet 16 anbefalinger til, hvordan konkurrencen i branchen kan styrkes.

Kun tre af anbefalingerne er på nuværende tidspunkt helt eller delvist gennemført.

I denne artikel opdateres udvalgte konkurrenceindikatorer for at skabe et opdateret billede af, hvordan konkurrencen i advokatbranchen har udviklet sig siden 2018.

Der er ikke tegn på, at konkurrencen i branchen er styrket fra 2018 til 2021 - snarere tværtimod.