Artikel

Potentiale for en mere effektiv forsyningssektor gennem bedre regulering

Undersøgelser peger på, at forsyningssektoren har lavere produktivitet, højere priser og dårligere rammebetingelser for konkurrence end øvrige sektorer.

Dele af forsyningssektoren er kendetegnet ved naturlige monopoler. Naturlige monopoler er ikke udsat for det
konkurrencepres og kamp om markedspositioner, der er på konkurrenceudsatte markeder. Regulering er indført i disse sektorer for at opnå fordelene ved konkurrence på et frit og velfungerende marked.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at produktivitetsudviklingen i forsyningssektoren har været forholdsvis svag, og at priserne for flere forsyningsydelser er steget mere end det samlede nettoprisindeks. Endvidere viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af rammebetingelser for konkurrence i 11 infrastruktursektorer, at forsyningssektoren har ringere rammebetingelser for konkurrence end andre infrastruktursektorer.

Det er derfor nødvendigt at forbedre reguleringen af forsyningssektoren, så forbrugere og virksomheder ikke betaler for meget for deres forsyningsydelser.