Skip navigation

Synspunkter

Vi udtrykker løbende vores syn på forskellige emner i den aktuelle debat. Herunder finder du debatindlæg, kronikker og synspunkter, som har været bragt i dagspressen eller i elektroniske medier.

 

Gå til Økonomisk regulering understøtter teknologisk udvikling og omkostningseffektiv grøn omstilling

05. november 2019

Vandselskaberne har samlet set gode muligheder for at finansiere grøn omstilling. Effektiviseringskrav understøtter både en omkostningseffektiv omstilling og vandsektorens efterspørgsel efter ny teknologi og innovative løsninger.

Gå til Få styr på din ret og nyd sommeren

04. juli 2019

Sommerferie er tid til at rejse, slappe af og nyde livet? Eller tid til at klage og ærgre sig? Hvert år modtager både de offentlige og private klagenævn klager fra forbrugere over noget, der ikke var helt som forventet i ferien.

Gå til Fusionskontrol handler kun om konkurrence

28. juni 2019

Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen arbejder for en effektiv konkurrence, og for at forbrugerne nemt kan træffe valg, der er gode for dem selv.

Gå til The Nordic Competition Authorities support a strict merger control regime

27. juni 2019

This article is written by the five Director Generals in the Nordic countries: Kirsi Leivo (Finland), Rikard Jermsten (Sweden), Páll Gunnar Pálsson (Iceland), Lars Sørgard (Norway) and Jakob Hald (Denmark)

Gå til Ændring af konkurrenceloven kan føre til karteldannelse

17. juni 2019

Selvstændige erhvervsdrivende er som udgangspunkt omfattet af konkurrencereglerne, uanset om de er journalister, håndværkere eller noget helt tredje. Ellers er der risiko for, at der lovligt kan dannes karteller, hvor konkurrencen sættes ud af kraft, og forbrugerne må betale regningen.

Gå til Et stort bryllup giver ikke altid stor lykke

20. februar 2019

Europa har brug for effektive, innovative og konkurrencedygtige virksomheder. Fusionskontrollen bidrager i høj grad hertil.

Gå til Fusioner til gavn for forbrugerne

15. november 2018

Konkurrencemyndighederne skal træffe de rigtige afgørelser til gavn for forbrugerne. Det vil sige afgørelser, som i overensstemmelse med konkurrencelovens regler fremmer konkurrencen, så vi alle kan få glæde af lavere priser, større udvalg og blomstrende innovation.

Gå til Misforståelser af Konkurrencerådets realkreditanalyse

05. januar 2018

Mellem jul og nytår har Jyllandsposten og finans.dk bragt artikler, som indeholder nogle påstande om konklusionerne i Konkurrencerådets rapport om konkurrencen på realkreditmarkedet (realkreditrapporten). Disse påstande har vi svært ved at genkende.

Gå til Et godt hotel til prisen

31. januar 2017

Et lækkert hotelværelse til en god pris. Det ønske har mange danskere. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi fokus på at sikre effektiv konkurrence på markedet for hotelbooking.

Gå til Unødvendigt høje medicinpriser

24. januar 2017

Danskerne betaler mere for deres medicin på apotekerne, end de behøver. Det vurderer Konkurrencerådet. Danmarks Apotekerforening har en anden opfattelse, og det fremgik blandt andet af et indlæg af foreningens direktør, Anders Kretzschmar.