Vejledning

Vejledning om samarbejde i frivillige kæder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort sin nye vejledning om, hvordan frivillige kædesamarbejder vurderes i forhold til konkurrenceloven.

Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter ”Vejledning til frivillige kæder” fra august 2005.

I kæderne er der tale om frivilligt samarbejde mellem selvstændige virksomheder, som typisk er konkurrenter. Et sådan samarbejde vil som udgangspunkt blive bedømt efter de konkurrenceretlige regler på samme vis som andet samarbejde mellem konkurrenter.

Der kan være fordele ved et frivilligt kædesamarbejde for både de virksomheder, der deltager i det, og for forbrugerne. Omvendt kan konkurrencebegrænsende aftaler indgået i regi af kæderne, skade forbrugerne.

Vejledningen giver virksomhederne og deres rådgivere et overblik over de konkurrenceretlige regler, de skal være opmærksomme på, hvis de indgår i et frivilligt kædesamarbejde. Desuden indeholder vejledningen henvisninger til relevante EU-regler og fortolkningsmeddelelser. Det skyldes, at EU’s konkurrenceregler og fortolkningen heraf har stor betydning for de aftaler, der indgås i frivillige kæder i Danmark.

I vejledningen finder virksomhederne og deres rådgivere desuden en række overordnede råd og anbefalinger til kædesamarbejder. Rådene er udformet under hensyn til, at der findes mange forskellige slags samarbejder og kæder, og at de enkelte kæder opererer under forskellige markedsforhold.