Vejledning

Vejledning om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger

Kommunalbestyrelsen er ifølge folkeoplysningsloven forpligtet til at uddele støtte til folkeoplysende foreningsarbejde for at sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Folkeoplysningsområdet er bredt og omfatter bl.a. idrætsaktiviteter, herunder fitness og dans.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at vejlede kommunerne om, hvordan de kan inddrage hensynet til konkurrencen ved uddelingen af folkeoplysende støtte. Vejledningen indeholder derfor styrelsens anbefalinger herom.

Læs hele vejledningen her.