Vejledning

Når virksomheder afgiver fælles bud. En vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrencelovgivningen

Vejledningen inddrager blandt andet højesteretsdommen om den såkaldte vejstribesag.

Vejledningen redegør blandet andet for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt. Dommen var på linje med, hvad både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjorde i sagen.

Vejledningen vil blive fulgt op med en engelsk udgave af vejledningen, samt en mini- eller ”pixi”-udgave, som i kort form beskriver hovedresultaterne i vejledningen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer i øvrigt brancheforeninger og andre interesserede til at kontakte styrelsen, såfremt de ønsker vejledningen uddybet, fx ved et gå hjem-møde eller lignende.

Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven”.