Vejledning

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Brud på konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for din virksomhed. Reglerne gælder for alle virksomheder, og der er pligt til at overholde dem. For at undgå, at din virksomhed utilsigtet overtræder reglerne, må du allerede nu tage stilling til, hvad du kan gøre for at holde dig på sikker grund. Hvis skaden først er sket, er det for sent.

For at give din virksomhed et redskab til at få konkurrencereglerne tænkt ind i virksomhedens dagligdag, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet denne vejledning. Vejledningen tydeliggør, hvordan din virksomhed efter styrelsens opfattelse kan sørge for at overholde konkurrencereglerne i praksis. I vejledningen kan du bl.a. læse:

  • hvorfor det er vigtigt at overholde konkurrencereglerne
  • hvordan din virksomhed får identificeret de områder, som den særligt bør fokusere på
  • hvilke værktøjer din virksomhed kan arbejde med for at holde sig på sikker grund 
  • hvad din virksomhed kan gøre for at arbejdet med overholdelse bliver effektivt

Styrelsen har i tillæg til vejledningen udarbejdet miniguiden ”Overholder din virksomhed konkurrencereglerne?”. Den giver et hurtigt overblik og er særlig møntet på mindre virksomheder.
En virksomheds arbejde med at overholde reglerne kaldes også ”compliance”, og de konkrete initiativer virksomhedens ”complianceprogram”.

Vejledningen er ikke møntet på nogen bestemt type eller størrelse virksomhed. Alle virksomheder har behov for at arbejde med overholdelse af konkurrencereglerne. Men behovene er naturligvis forskellige. I mange virksomheder er det noget, der nemt og hurtigt kan gøres. Men ledelsen har måske ikke tænkt på det før. Det er primært i de større og mere komplekse virksomheder, at arbejdet kan blive mere omfattende. Dit arbejde med at overholde konkurrencereglerne bliver først effektivt, når både ledelsen og de ansatte ønsker at undgå lovovertrædelser. Og du derved får skabt en kultur i din virksomhed om, at det er rigtigt og vigtigt, at alle overholder reglerne.

Arbejdet behøver ikke nødvendigvis involvere eksterne rådgivere. Virksomheder, der ikke er helt inde i konkurrencereglerne, kan dog have nytte af ekstern bistand. Det kan fx være hos en advokat eller en brancheforening.